Phần mềm quản lý dự án

Cung cấp giải pháp quản lý dự án một cách hiệu quả :
  • Quản lý hiệu quả
  • Truy cập mọi lúc
  • Thống kê dễ dàng
  • Đánh giá tiến độ
  • Liên kết Google Drive

Quản lý công việc hiệu quả với Spinworks

Đăng ký tài khoản Bảng giá
Đăng ký dùng thử 30 ngày
Tên :
Tên miền của bạn :
.qlduan.com
Email :
Mật khẩu :
Xác nhận mật khẩu :
Quản lý công việc
Quản lý tiến độ, thời gian, đánh giá công việc của nhân viên
Quản lý dự án
Theo dõi tiến độ, tình trạng và thời gian hoàn thành dự án
Quản lý hợp đồng
Quản lý và theo dõi trạng thái hợp đồng, thu chi, báo giá hàng tháng
Đánh giá năng lực
Quản lý và đánh giá năng lực nhân viên chính xác.